Timberwolves Awards - UNBC Department Awards

Female Athlete of the Year Award 

2012 - 2013: Mercedes vanKoughnett
2013 - 2014: Mercedes vanKoughnett
2014 - 2015: Sidney Roy
2015 - 2016: Maria Mongomo
2016 - 2017: Vasiliki Louka
2017 - 2018: Vasiliki Louka
2018 - 2019: Vasiliki Louka

Female Rookie of the Year Award

2012 - 2013: Sidney Roy
2013 - 2014: Fiona Raymond
2014 - 2015: Vasiliki Louka
2015 - 2016: Maria Mongomo
2016 - 2017: Mara McCleary
2017 - 2018: Brooke Molby
2018 - 2019: Kiana Swift

Male Athlete of the Year Award

2012 - 2013: Sam Raphael
2013 - 2014: Charles Barton
2014 - 2015: Franco Kouagnia
2015 - 2016: Francesco Bartolillo
2016 - 2017: Tofa Fakunle
2017 - 2018: Gordon Hall
2018 - 2019: Gordon Hall

Male Rookie of the Year Award

2012 - 2013: Tyson Hunter
2013 - 2014: Tofa Fakunle
2014 - 2015: Francesco Bartolillo
2015 - 2016: Saje Gosal
2016 - 2017: Tyrell Laing
2017 - 2018: Joel Watson
2018 - 2019: Anthony Preston


KJM Sales Timberwolf Award

2016 - 2017: Francesco Bartolillo
2017 - 2018: Francesco Bartolillo
2018 - 2019: Emily Holmes & Francesco Bartolillo